PÅ JÄMNA VERSFÖTTER.

av
alla tio tusen ting i natt
och stormens halvskugga
är rötter

all
min inre syn är fylld av rötter
å den ena sidan de som fäster eller brister
och så de som å den andra griper djupare (i väntan eller
bara för att det är gripa rötter gör?)
det är höst och knappt ens märkbara inunder löv (och sedan snö)
försakar bristningsklara och små färglösa paket av tyst förväntan
en alls inte obetydlig del av sina liv

”Efter blomningen är stängeln böjd mot jorden. De små
frukterna blir därför liggande i moderväxtens närhet.”

de väntar ut (fast vinter, inte storm); kan någon annan tanke vara deras ro? tätt
kurande, där under snö och löv

alldeles redo att ta spjärn mot allt omkring sig, skjuta stjälk så snart
som tjälen släpper greppet och en ännu kylig, lätt spaljé av
solljus tar till sitt det vinterrum som tomt på allting utom
sina sega barr- och stamtapeter nästan obebott har stått i ro

åt dem gör jordens lutning varje år en klätterställning som
de klänger litet upp för, skapar färg och samlar insekters besök
i tiotusental

tätt sammankurade där under snö och löv, kan någon annan
tanke finnas för dem?

så ur stormens halvskugga och
alla tio tusen ting i natt
är all min inre syn fylld just med rötter

våra ålderstigna,
säregna och nästan litet sägenlika sådana
och å den andra sidan alla unga,
de som ännu griper djupare och djupare och fäster

¶ 2013-11-02