MANIFEST. KUPOL är en politisk förening vars främsta syfte är att få alla att tänka efter. Utan att ifrågasätta våra egna åsikter riskerar vi att fastna i ett mönster av ställningstaganden som inte är tillräckligt genomtänkta, utan baseras på till exempel gemenskapen i en grupp, gammal vana, eller skenbudskap av den typen som alltför ofta syns i dagens politik.

Samhällsdebatten idag tar inte alltid den hänsyn till människovärdet hos de samhället faktiskt består av, utan tenderar att 'objektivisera' och förenkla. Perspektiven smalnar av mer och mer och politiker på alla nivåer tummar i sina argumenteringar och beslut på helheten till förmån för detaljfrågorna, som ofta helt rycks ur sina sammanhang.

Vi måste helt enkelt prioritera om, och förändra själva grunden för samhällsdebatten – och det kan bara ske från botten. Vi i KUPOL vill förändra våra egna och våra medmänniskors syn på omvärlden, så att vi i samhällsdebatten tar mer hänsyn till de sociala och samhällsstrukturella frågor som är aktuella. Vi lever tveklöst inte i ett idealsamhälle, och bara genom att vidga våra vyer och skaffa en mer långsiktig och breddad förståelse för andra människor, åsikter och idéer, kan vi komma vidare från den plats vi är på idag.