SPOKEN WORD.

Lagom
Kaffe
Betong
Konkret
Antik

Droppande
Ploppande
Knoppande
Ande
Dräkt

Väsen
Oväsen
Beskaffenhet
Oväsentlig
Volymiös

Fet
Grön
Illaluktande
Överens
Eller

Inte
Och
Lagom
Kaffe
Betong

* * *

Var på en Spoken Word-workshop (på festivalen Ung i Norden 2001) och vi fick instruktionen ”Skriv en dikt med 25 ord”. Kanske kan man anklaga mig för att ha lyssnat litet för bokstavligt – men i gruppen kunde de flesta inte svenska, så jag ville göra något där enbart ordljuden bildade följd och mening tillsammans, som ett slags nonsensramsa. ¶ 2001-08-xx