HUNGER. Är färgblind och kontrollerar noga med bildbehandlingsprogram, och ja, globalt produceras varje dag mat på över 2800 kcal per capita.

Ett svårtytt diagram som visar matproduktion
					 uppdelat per kontinent. Extra svårt att läsa av för
					 den som har problem med synen. Som jag.

Så tänk.

  1. I de så kallade utvecklade länderna snittar vi på 80 kg kött per person och år, men borde av rena folkhälsoskäl egentligen ligga närmare de så kallade utvecklingsländernas snitt på 10 kg. Gjorde vi bara det så skulle hutlösa mängder odlingsmark frigöras för produktion av människomat.
  2. Med litet omställning av produktionen, logistik och styrsel på fördelningspolitiken kunde alla dessutom få ungefär lika mycket i stället.

Så medan var nionde människa på jorden får för litet mat i dag, ungefär 800 miljoner, finns egentligen redan tillräckligt för att alla ska kunna äta mer än de mår bra av. ¶ 2015-10-14