MUSIK. Här är en låt från någon gång våren 2005. Använde den bland annat vid ansökningarna till musikhögskolan. En av tankarna var att visa hur textens betydelse kan förändras av så litet som en enda ton. Prova själv genom att i vänsterhanden spela E i stället för Eb i takt 13.

Min katt har varit borta femton da'r
den kommer inte hem.
Jag gick, och leta' varje dag men ingen katt fanns

Den mår nog bra, tänkte jag
Sen såg jag den på vägen.

Noter sida 1 Noter sida 2 Noter sida 3

¶ 2007-07-20