möte / ett främmande land / en främmande hand / i min

¶ 2002-07-07