PÅ JÄMNA VERSFÖTTER. Åt mig så borde någon bygga pyramid, för jag behöver vila länge. Ligga stilla under stenar vore skönt, dit ingen som fått för sig jag ska göra något ena eller andra kommer in, förutom tyngdkraften som ensam håller mig på plats, då. Jag kan ligga där och tänka. Våndas också, över att jag ingenting får gjort, till dess det kvittar. Att det inte kvittar är mitt pyramidproblem. ¶ 2011-05-25