SYND. Jaså jaha. Glädjen varade ungefär lika länge som en annan haft en politisk blogg. Så här berättar SVT Rapport:

Vid Vätterns västra strand, tio mil norr om Jönköping ligger Karlsborg med 6.700 invånare. Medan skånska Vellinge uppmärksammats stort för sin restriktiva flyktingpolitik, har Karlsborg undgått rampljuset. Det trots att kommunen inte tagit emot en enda flykting under perioden januari 2005 till juni 2010.

Det visar statistik från Statistiska centralbyrån och Migrationsverket som SVT sammanställt. Statistiken gäller flyktingar som beviljats upphållstillstånd.

– Ett starkt motiv för centralorten Karlsborg är att det är en militärort. Det bullrar och smäller och det är inte lämpligt om man kommer från krigshärjade områden. Om man har traumatiska upplevelser är det här kanske inte den lämpligaste miljön, säger Kjell Sjölund (C) kommunalråd i Karlsborg.

I november förra året verkade det som att min uppväxtkommun äntligen hade ändrat sig när det gällde flyktingmottagandet. Då tog de tillbaka den här märkliga förklaringen ovan till varför kommunen inte tagit emot en enda flyende. Så här skrev jag då:

Nå, detta var inte den förklaring som gällde från början. Det var först efter att teveprogrammet Tredje Statsmakten avhandlat Karlsborgs policy för flyktingmottagande, som det hette att det var av omsorg om flyktingarna själva som de hölls på behörigt avstånd. Innan frågan nådde rikstäckande teve var förklaringen en annan, som bl.a. redogjorts för av det dåvarande kommunalrådet Lindroth i en insändare i SLA.

I militärorten Karlsborg finns nämligen en av Sveriges mest av hysch-hysch omgärdade trupper (SSG). Det är ett litet elitförband som kan skickas världen (och Sverige) runt med sin magiska träning och utrustning träning, på specialuppdrag i både konflikter och icke-konflikter. I Karlsborg kallas den i folkmun helt fantasilöst för hemliga armén. Och som om det inte räckte med hemligt redan i och med detta, så ligger därutöver mängder av andra små Försvarets anläggningar och förläggningar kringströdda i nejderna. Karlsborg kunde helt enkelt inte ta emot några flyktingar, hette det, för att där fanns för många försvarshemligheter. Flyktingarna kunde nämligen vara förklädda spioner från någon fientligt sinnad arabstat, till exempel.

Att de farliga spionerna förklädda till asylsökande lika gärna skulle kunna förskansa sig i den mer välkomnande grannkommunen Tibro, som ligger tre mil bort, och sedan ta buss 400 till Karlsborg för att spionera på allt det hemliga, den invändningen var inte uppenbar på den tiden. Hur den nu inte kunde vara det.

Och visst låter det litet finare att skylla ifrån sig på att det blir traumatiskt med alla smällarn från Kråks skjutfält, än på att de skulle kunna vara första steget i ett militärt övertagande av Sverige.

Men det var tydligen bara på låtsas, för nu verkar samma förklaring vara giltig igen, vad det nu kan komma sig.

De skyller åtminstone inte på ensamkommande barn, som man gjort i Vellinge, men argumentationen är ändå skräpig. För det här att det kan vara jobbigt för traumatiserade flyktingar med allt pangpang kring Karlsborg, det förutsätter ju att alla som i framtiden kommer att söka asyl i Sverige skulle fara illa av att det springer omkring gröna män ute i Flugebyn och på Kråk.

Om det istället skulle finnas bara en enda som inte faller i den kategorin, då är argumentet inte längre relevant. Och det finns, många fler än bara en. Men å andra sidan har vi ju förstås det där med förklädda spioner… ¶ 2010-08-10