ANTECKNING. Skrivandet är väl ett utlopp för frustrationer man bär på, antar jag. Även om det kanske inte är frustrationerna i sig som avhandlas i det man skriver, så dyker orden ändå upp just de ögonblick man känner sig uppfylld men inte tillfreds. Det handlar om känslor som skaver, som skavande glädje, skavande sorg, eller ibland skavande ordglädje.

Klart det finns saker som skaver. Skaver lite här, skaver lite där. Det gör det alltid. Ändå! I stort sett skavfri tillvaro utspelar sig någonstans i Örebro, och läsarna lider. ¶ 2009-04-28