TL;DR. I flera år har jag strävat efter att bli drygare, alltså säga mer men prata mindre. Nu är jag kanske halvvägs. Här kommer en liten serie med tio debattartiklar i twitterformat, om populära frågor i mitt Facebook-flöde.

  1. Asyl. Den som säger sig behöva skydd borde få det tills motsatsen bevisas.
  2. Jämställdhet. Inträffar när de flesta förstår vad det är och vill ha. Alltså en bit kvar.
  3. Klimatet. Vi simmar alla i samma båt. Dags att blåsa upp flytvästarna.
  4. Migration. Om jag får bo någonstans så får du också bo där.
  5. Sverigedemokraterna. Ett parti vars enda hjärtefråga är om de har något.
  6. Yttrandefrihet. Kanske mest av allt en rättighet att säga emot.
  7. Hjälpa här eller där. Klart vi ska hjälpa människor på plats. Sverige är också en plats.
  8. Fördelningspolitik. Gör Rawls enligt Rawls: Största möjliga nytta för dem som har minst.
  9. Demokrati. Sträva efter att alla får delta i beslut i proportion till hur de påverkas.
  10. Debatten om debatten. I cyberrymden kan ingen höra dig tänka.

Fortsättning följer? ¶ 2015-09-11

(Fortsättning följde.)