FOLKPARTIET. Välkommen tillbaka efter årsskiftets ståhej! Året inleds traditionsenligt med ett Folkpartistiskt utspel om hur farligt Ryssland är och att svensk militär måste återinta Gotland:

Det är en gammal svensk militär sanning att ett oförsvarat Gotland är lätt att inta, medan ett invaderat Gotland är omöjligt för Sverige att återta. (Debatt i SvD)

Så lät det den 14 januari i år. Hur lät det den 21 januari förra året? Såhär:

Det är en gammal militär sanning att ett förlorat Gotland blir närmast omöjligt att återta, medan ett oförsvarat Gotland blir mycket lätt att inta. (Debatt i DN)

Man kan inte annat än beundra Jan Björklunds förmåga att variera sig.

Allianskollegorna ogillar uppenbarligen utspelet, bland annat eftersom det inte är ett förslag till dem utan offentligt ropande istället. Mitt tips är att de hör av sig till Jan Björklund redan efter nästa julledighet och frågar om de får vara med och skrämmas med ryssen den här gången.

Upprustningen är givetvis tänkt att kosta pengar:

Folkpartiet är redo att fatta beslut om ökade anslag till försvaret i nästa försvarsbeslut, som ska fattas under kommande mandatperiod. Nästa försvarsbeslut måste fokusera mer på hotbilden i Sveriges närområde, i synnerhet Östersjöområdet, enligt debattartikeln. (SvD/TT)

Och den egentliga formuleringen i årets debattartikel ser ut såhär:

Vi inser att ökade försvarsambitioner kan komma att kräva ökade ekonomiska ramar. Vi är i så fall beredda att fatta sådana beslut under nästa mandatperiod.

Det där med ökade ekonomiska ramar är intressant. Jan Björklund har nämligen tidigare föreslagit en liknande åtgärd, som dessutom på ett mycket mera direkt sätt motverkar krig, än vad en massa män i gröna overaller som övar på att döda andra och varandra gör:

Om alla har samma valuta blir det svårare att starta krig, och den ekonomiska krisen har gett ytterligare argument till att vi bör ha en gemensam valuta, sade Jan Björklund. (Expressen)

Minns ni det argumentet från EU-valrörelsen förra året?

För mig framstår det som mycket märkligt att Folkpartiet samtidigt driver både att euron ska införas i Sverige och att vi måste rusta upp militären för att bevara freden – med först och främst Ryssland. Rysslands valuta är ju rubeln!

Vi kan för skojs skull formalisera detta till ett logiskt bevis:

  1. Sverige bör skydda sig mot stora krigshot. (FP)
  2. Det största svenska krigshotet är Ryssland. (FP)
  3. Om (1) och (2), så bör Sverige skydda sig mot krig med Ryssland. (FP)
  4. Sverige bör skydda sig mot krig med Ryssland. (Följer av 1, 2 och 3.)
  5. Om Sverige bör skydda sig mot krig med något land, så bör Sverige ha samma valuta som landet ifråga. (FP)
  6. Sverige bör ha samma valuta som Ryssland. (Följer av 4 och 5.)

Lägg märke till att samtliga premisser märkta (FP) är Folkpartiets. Om de inte backar på någon av dem så borde de ju även acceptera slutsatserna. Det hade väl varit en intressant valrörelse? ¶ 2010-01-15