FASCISM. Programnämnd social välfärd i Örebro beviljade nyss bidrag till RFSU för ett himla bra projekt med sexualupplysning på lättare svenska riktad till ensamkommande barn och ungdomar.

Men inte enhälligt. SD yrkade avslag. Som förväntat, tänker du kanske. Men lyssna här: De motiverar inte avslaget med något allmänt ogillande av ensamkommande. Projektet i sig finner de nämligen inga som helst fel på.

I stället har de googlat och upptäckt att RFSU i sitt opinionsbildande arbete gjort klart att de inte delar SD:s inställning till kärnfamiljen.

De motiverar alltså sitt avslagsyrkande med att RFSU inte följer SD:s partilinje i en helt annan fråga. En otäck inställning som bör hållas på långt avstånd från allt vad myndighetsutövning heter.

Föreningar kan få bidrag om de är partipolitiskt obundna. Obundenheten innebär att de ska kunna kritisera partiers politik och ändå få en saklig och oväldig bedömning. Men de här hönshjärnorna låter i stället den egna kränktheten över att någon annan inte håller med dem ta överhanden.

Nu sitter SD som väl är mest och tjurar i sitt eget oppositionshörn här i Örebro. Deras inflytande är väldigt nära noll, så vi kommer kanske undan med att bara skaka på huvudet och kalla dem inkompetenta och fjompiga. Men på många håll i världen, både i dag och historiskt, tillhör sådana här idéer i stället den styrande makten. Det är fascism. ¶ 2017-12-08