UNDANFLYKTER. Funnes bara SM i dumt så vore det ändå helt meningslöst att ställa upp som medtävlare om Försvarsmakten stod i startfältet.

De har köpt 90 schäfertikar för avel för över 200 000 kronor per hund, utan att göra någon upphandling fastän de måste. Försvarsmakten menar att priserna är marknadsmässiga, men Sveriges Radios program Kaliber visar att det handlar om överpriser för djur utan utbildning eller dokumenterad lämplighet för avel.

När Försvaret ska besvara kritiken så förklarar de sig så här:

– Just i det här fallet med blod och hundar har jag för mig att vi jämställde med anställda. Hunden skulle ju fylla en funktion i Försvarsmakten, alltså utföra ett jobb, och vi upphandlar ju inte heller våra medarbetare.

Och jo, ja, alltså… visst, så är det väl om vi inte ska räkna konsulter och uppdragtagare på entreprenad som medarbetare. Men jämförelsen är så märkligt vald. Inom Försvaret är det alltså konstigt att upphandla sina medarbetare, men normalt att köpa och avla på dem. ¶ 2017-10-23