JORDEN. God morgon! När en flod runnit i sin fåra ett tag och skaffat ålder, så blir den litet yvigare i gesterna. Det är en ständigt pågående process.

Vattnet som rinner i kurvornas utkant far nämligen fram med högre hastighet och suger därför med sig mera av stranden, medan det vatten som tar innerkurvan istället saktar ned och tappar sådant sediment som det släpat med sig någon annanstans ifrån.

När du bläddrar nedåt i det här inlägget, så följer du floden Yukon,, och därefter den mindre och mörkare floden Porcupine.

Ibland blir flodens kurvor så långa och krångliga att vattnet tar en genväg. Då bildas öglor med stillastående vatten, som efterhand skärs av från floden och blir till små sjöar. Kurvorna kallas meandrar och sjöarna för korvsjöar. Håll utkik! ¶ 2010-06-22

Yukon och Porcupine

Källa: Pruned.